Literatura i źródła zdjęć:

Stanisław Bogdanowicz, Die Kathedrale von Oliva, Laumann-Verlag, Dülmen 1995, ISBN 3-87466-225-X

Stanisław Bogdanowicz, Marienkirche zu Danzig, Trzecie wydanie, Laumann-Verlag, Dülmen 2001, ISBN 3-87466-187-3

Wolfgang Günter Deurer, Danzig - Die Dokumentation 52 Historischer Kirchen, Pierwsze wydanie, Wesel 1996, ISBN 3-00-000978-7

Marian Dorawa, Rekonstrukcja Organów Mertena Friesena z Kościoła Św. Jana w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, Organy i Muzyka Organowa - VI, Akademia Muzyczna im. Stanisław Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 1986, PL ISSN 0239-7080

Bogusław Grabowski, CD: Organy Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Gdańskie Centrum Organowe, Gdańsk 1992, GCO-CD01

Jan Janca, CD: Oliwska Tabulatura Organowa (1619), vol. 1, Lech, Gdańsk 1994, CD-L004

Jan Janca, Abriß der Geschichte des Orgelbaus in den Kirchen Danzigs bis 1800, Musik des Ostens, Bd. 11, Bärenreiter, Kassel 1989, ISBN 3-7618-0890-9

Jan Janca, Die Grosse Orgel im Zisterzienerkloster Oliva bei Danzig, Beiträge zu Orgelbau und Orgelmusik in Oberschwaben im 18. Jahrhundert, Hans Schneider, Tutzing 1991

Jan Janca, LP: Orgellandschaft Danzig-Westpreußen, MDG, Detmold 1987, MD+G O 1274/75 Digital

Jan Janca, Zarys historii muzyki w klasztorze oliwskim w latach 1224-1831, Kultura muzyczna północnych ziem Polski Nr 5, Akademia Muzyczna, Gdańsk 1991

Andrzej Januszajtis, Gdańsk Dawniej i Dziś, Flash Press, Gdańsk 1999, ISBN 83-912112-0-7

Andrzej Januszajtis, Jak do Gdańska nie przyjechał Jan Sebastian Bach, Nadbałtzckie Centrum Kultury, Gdańsk 2000

Andrzej Januszajtis, Zapomniane organy w kościele Bożego Ciała, Gazeta Wzborcza Trójmiasto, Piątek 7 stycznia 2005

Andrzej Januszajtis i Zbigniew Jujka, Z Uśmiechem przez Gdańsk, Drugie wydanie, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk 2003, ISBN 83-86527-91-9

Franz Kessler, Danziger Orgel Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts, Hänssler 1988, ISBN 3-7751-0440-2

Marek Klat, Danzig, Przekaz, Gdańsk 1991, ISBN 83-85147-02-01

Organy Bazyliki Mariackiej, Parafia Bazyliki Mariackiej, Gdańsk 1985

Roman Perucki, CD: Tabulatura Gdańska (1591), DUX Recording Producers, Warszawa 2003, DUX 0418

Roman Perucki, CD: Gdańska Muzyka Organowa, DUX Recording Producers, Warszawa 1997, DUX 0282

Werner Renkewitz i Jan Janca, Geschichte der Orgelbaukunst in Ost und Westpreussen von 1333 bis 1944, Verlag Weidlich, Würzburg 1984

Paul Smets, Die Dresdner Handschrift Orgeldispositionen, Bärenreiter, Kassel 1931

Paul Smets, Neuzeitlicher Orgelbau. Die Grundlage der modernen Orgelbaukunst. Eine EinfĂźhrung in die moderne Mensuration und das neuzeitliche Dispositionswesen, Rheingold-Verlag, Mainz 1949

Edward L. Stauff, Encyclopedia of Organ Stops, http://www.organstops.org

Maria i Andrzej Szypowscy, Oliwa - Muzyka Wieków, Interpress, Warszawa 1987, ISBN 83-223-2441-3

Tonalsoft, Encyclopedia of Microtonal Music Theory, http://www.tonalsoft.com/enc/encyclopedia.aspx
©Copyright 2004 - 2020 Gdańskie Organy
Zabrania się kopiowania, udostępniania oraz linkowania zawartości tej strony bez wcześniejszej zgody autora. Wszystkie prawa zastrzeżone.